Powrót do Galerii

Myrmecophila humboldtii

Paphiopedilum Magic Lantern

Paphiopedilum Magic Lantern

Autor:  Tamara Florczak

Data:  lipiec 2024

Pochodzenie:  kolekcja w³asna