Powrót do Galerii

Paphiopedilum Magic Lantern

Prosthechea Marina

Rhynchovola David Sander

Autor:  Tamara Florczak

Data:  lipiec 2024

Pochodzenie:  kolekcja w³asna